logo
 

Milieu

De milieuaanpak van de groep streeft ernaar de bescherming van de planeet op alle bedrijfsniveaus te integreren. Dit slaat zowel op de sites en de logistieke stromen als op het productontwerp. Alle aandacht gaat naar: de voortdurende zoektocht om de energie-efficiëntie van de gebouwen te verbeteren.

Energie-efficiëntie bevorderen

Door aan de klanten oplossingen ter beschikking te stellen die de energie-efficiëntie van de residentiële, commerciële en industriële gebouwen kunnen verbeteren.

Producten met hoge milieuprestaties ontwikkelen

Door van bij het ontwerp van de producten met het milieu rekening te houden en door op 7 terreinen te handelen, van het beheer van de stoffen tot het eco-design en de opstelling van het EPP (ecologische productprofiel).

De milieueffecten beperken die met de activiteiten van de groep te maken hebben

Door de verwezenlijking van het milieubeheersysteem (ISO 14001), de voortdurende verbetering van de milieuprestaties van de sites (afvalbeheer, vermindering van het water- en energieverbruik ...) en van de logistieke stromen (beheer van de uitstoot in de atmosfeer).

Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur

Wat zegt de richtlijn?

De AEEA-richtlijn heeft als doelstelling het afvalvolume van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur te verminderen, terwijl er tegelijkertijd minder door de RoHS-richtlijn verboden gevaarlijke stoffen in de natuur terechtkomen. De richtlijn voorziet dat bepaalde afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet naar de stortplaats gebracht mag worden, maar beheerd moet worden door een systeem dat de afzonderlijke ophaling ervan voorziet evenals een specifieke verwerking voor hergebruik, recyclage of andere vormen van nuttige toepassing voor afgedankte producten, onderdelen en materialen.

In deze optiek zet richtlijn 2002/96/EG de bedrijven ertoe aan om wijzigingen aan te moedigen bij het ontwerpen van de producten die de apparatuur gemakkelijker verwerkbaar, bruikbaar en recycleerbaar maken. Volgens de voorschriften van de AEEA-richtlijn moet de producent de ophaling en de verwerking van de afgedankte elektrische en elektronische apparatuur financieren.

De tekst van de richtlijn (2002/96/EG)
Beslissing 2003/108/EG tot wijziging van art. 9 van de richtlijn 2002/96/EG
Italiaans omzettingsbesluit (D.lgs 151/05)

De acties die door BTicino ondernomen werden

Er zijn slechts weinig van onze productcategorieën aan de AEEA-richtlijn onderworpen:

 • verlichtingsapparatuur: noodlampen, lampfittingbehuizingen van de verlichtingssystemen voor kantoren en tertiaire sector, met uitzondering van signaalapparaten
 • fluorescentielampen en ontladingslampen
 • telefoontoestellen
 • plug-in draadloze bel
 • enkele monitoren van de CCTV-systemen
 • plug-in tijdschakelaars
 • mainframes en routers
 • gereedschap
 • gasdetectoren van het alleenstaande type

Voor de uitvoering van de AEEA-richtlijn nam BTicino S.p.A. alle procedures in gebruik voor de commercialisering van de elektrische en elektronische apparatuur van de merken waarvan ze de lancering op de markt beheert:

 • aanbrengen van het symbool van de doorstreepte vuilnisbak en invoegen van de specifieke gebruiksaanwijzing in de artikelen die onder de AEEA-richtlijn vallen;
 • toevertrouwen van de recyclage- en verwerkingsactiviteiten van het afgedankte materiaal aan het Ecolight Consortium;
 • internaliseren van de AEEA-verwerkingskosten in de verkoopprijs van de elektrische en elektronische apparatuur (onzichtbare AEEA-ecobijdrage);
 • aanpassen van de Metel-prijslijst (ECOFEEMETEL) om mee te delen welke producten van BTicino aan de AEEA-richtlijn onderworpen zijn;
 • inschrijving in het Nationaal Register van de Producenten van Elektrische en Elektronische Apparatuur onder nummer IT08020000000346.

De lijst van de producten van BTicino en Legrand die aan de AEEA onderworpen zijn.
Informatieve nota van de onderneming over de toepassing van de AEEA-richtlijn.

Milieuzorg van bij het ontwerp

De LCA-praktijk (Life Cycle Assesment) is een objectieve analyse waarmee alle milieueffecten van een product gewaardeerd worden en die door BTicino gehanteerd wordt om het eigen milieubeleid te verwezenlijken. Deze aanpak zorgde ervoor dat BTicino talrijke schadelijke stoffen in zijn producten geheel of gedeeltelijk kon vervangen waardoor de vennootschap zich schikt naar de RoHS-richtlijn.

Tegelijkertijd verbindt BTicino er zich toe om de AEEA-richtlijn na te leven voor de verwerking van elektrische en elektronische apparatuur, zowel via het ontwerpen van gemakkelijker verwerkbare en recycleerbare producten als via de verwerking van het materiaal op het einde van de levenscyclus door het Ecolight-consortium.

Beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen

Wat zegt de richtlijn?

De RoHS-richtlijn betreft de verwijdering van lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom en bekende brandvertragers zoals polybroombifenylen (PBB's) en polybroomdifenylethers (PBDE's) uit enkele categorieën Elektrische en Elektronische Apparatuur (EEA) die in Europa verhandeld worden. Sinds 1 juli 2006, datum waarop de richtlijn van kracht werd, is het niet mogelijk om EEA op de markt te brengen die tot die productcategorieën behoren en die deze stoffen bevatten. De dealer mag deze producten enkel verhandelen indien deze voor 1 juli 2006 aan hem overgedragen werden.

De tekst van de richtlijn (2002/95/EG)
Italiaans omzettingsbesluit (D.lgs 151/05)


De acties die door BTicino ondernomen werden

Er zijn slechts weinig productcategorieën die formeel aan de RoHS-richtlijn onderworpen zijn:

 • verlichtingselementen: noodlampen, lampfittingbehuizingen van de verlichtingssystemen voor kantoren en tertiaire sector, met uitzondering van signaalapparaten
 • gloeilampen en ontladingslampen
 • telefoontoestellen
 • plug-in draadloze bel
 • enkele apparaten van het CCTV-systeem (monitor)
 • mainframes en routers
 • gereedschap

Volgens wat door het Italiaanse wetgevend decreet nr. 151 van 25.7.2005 wordt voorgeschreven, sinds 1 juli 2006, leven onze in het toepassingsgebied van de richtlijn vallende producten, die verkocht/overgedragen/afgestaan worden aan onze klanten de gemeenschappelijke RoHS-richtlijn na voor wat de concentratie van verboden stoffen betreft.

 • De lijst van de BTicino- en Legrandproducten die onderworpen zijn aan de RoHS-richtlijn Informatieve nota van het bedrijf over de toepassing van de RoHS-richtlijn
 • Informatieve nota van het bedrijf over de toepassing van de RoHS-richtlijn
 • Een engagement dat verdergaat dan de wet voorschrijft.

Ook al bestaat er geen wettelijke verplichting, toch engageert BTicino zich voor de verwijdering van de stoffen die door de RoHS-richtlijn verboden zijn uit al zijn producten, met als enige uitzondering deze die in de bijlage van richtlijn 2002/95/EG voorzien zijn. In ons bedrijf is er een diepgewortelde en historische gevoeligheid voor milieu en veiligheid op het werk, een gevoeligheid die ons ertoe heeft aangezet om gevaarlijke stoffen te vervangen vooraleer deze aan gebruiksbeperkingen onderworpen werden.

Wij herinneren er bijvoorbeeld aan dat BTicino reeds lang cadmiumoxide uit de elektrische contacten van de schakelaars verwijderd heeft; er werd een geleidelijk proces opgestart om het zeswaardige chroom te vervangen, dat in 1999 uit de interne galvanische behandelingen verwijderd werd; er werden verven op waterbasis gebruikt en het gebruik van verven die zware metalen bevatten, werd volledig stopgezet.

In de ontwikkeling van onze producten is het gebruik van halogene brandvertragers beperkt tot die enkele gevallen waar dergelijke additieven noodzakelijk zijn om de veiligheid van de producten zelf te garanderen en waar er geen waardevolle alternatieven op de markt bestaan die dezelfde betrouwbaarheidsniveaus kunnen garanderen.

Maak een afspraak in de Concept Store

Komt u graag eens een kijkje nemen in onze concept store? Laat hieronder uw gegevens achter en wij contacteren u voor een vrijblijvende afspraak.