logo
 
Waarom kan ik de deur niet openen met de app?

Je moet de knop voor het deurslot schuiven, niet indrukken.

Waarom kan ik mijn account niet koppelen aan HomeTouch?

Als HomeTouch al is gekoppeld aan een andere account, moet het gekoppelde account jouw account uitnodigen via de app.

Waarom kan ik mijn installatie na de eerste ingebruikstelling niet via de app bedienen?

Als je net een nieuwe gebruiker hebt gekoppeld, moet je minstens 30 seconden wachten om te worden toegelaten tot de installatie. Controleer of het nieuwe apparaat aanwezig is in de lijst met gekoppelde apparaten in het HomeTouch menu.

Waarom zie ik "Offline" in de notificatiebalk?
 • Controleer of HomeTouch is aangesloten op de wifi router.
 • Controleer of de internetverbinding aanwezig is.
 • Controleer de internetverbinding van uw smartphone.
 • Schakel de energiebesparende functie op de smartphone uit.
Waarom knippert de rode led van de wifi van HomeTouch?
 1. Vast rood licht: er is geen wifi aansluiting
 2. Rood knipperend licht: er is geen internetverbinding
Waarom is de video/audiokwaliteit laag tijdens de communicatie?

De kwaliteit van de verbinding hangt af van de kwaliteit van de ADSL lijn en van het 3G/4G signaal. Je kan de kwaliteitsindicator op de video controleren.

 • Wit = goede kwaliteit
 • Geel = gemiddelde kwaliteit
 • Rood = slechte kwaliteit
Hoe wordt de firmware van het apparaat bijgewerkt?

Door het aanraken van het specifieke submenu onder de uitrolmenu linksboven in de app.

Waarom knippert de status led wit?

Omdat er een update aan de gang is.

Waarom blijft de status led wit?

Omdat er een notificatiebericht is.

Waarom knippert de status led groen?

Omdat er een inkomende oproep is.

Waarom blijft de status led groen?

Omdat het apparaat in communicatie is.

Waarom blijft de status led blauw?

Omdat de functie "Deur open status" geactiveerd is en de deur open is.

Waarom staat het belsymbool vast?

Omdat je het belsignaal hebt uitgeschakeld.

Waarom zo vaak het wachtwoord veranderen?

Dit is om de veiligheid te vergroten.

Ik moet mijn HomeTouch vervangen. Hoe kan ik dat doen?

Er is een specifieke wizard. Om toegang te krijgen, moet je het specifieke submenu aanraken onder het uitrolmenu linksboven in de app.

Hoe kan ik objecten toevoegen aan HomeTouch?

HomeTouch is gesynchroniseerd met MYHOMESERVER1. Als je objecten toevoegt in MyHOME_Up, vind je ze ook in jouw HomeTouch.

Als HomeTouch mij de installateurscode vraagt, waar kan ik die dan vinden?

De installateurscode vindt u aan de linkerkant van de MYHOMESERVER1.

Kan ik eerst domotica en dan videofonie installeren?

Ja, tijdens de installatie kan je de videofoonconfiguratie overslaan en later toevoegen. Vergeet na het configureren niet om HomeTouch opnieuw op te starten.

Kan ik eerst videofonie installeren en vervolgens domotica?

Ja, tijdens de installatie kan je de domoticaconfiguratie overslaan en later toevoegen. Vergeet na het configureren niet om HomeTouch opnieuw op te starten.

Wat zijn de belangrijkste stappen voor het installeren en configureren van mijn HomeTouch?

De belangrijkste stappen zijn:

 • de bekabelde verbinding van alle apparaten
 • de verbinding van HomeTouch met het privénetwerk
 • het downloaden van de app op de smartphone en het aanmaken van het account
 • HomeTouch associëren met de smartphone via de specifieke wizard van de app.

Raadpleeg de installatiehandleiding of de technische handleiding voor meer informatie.

Moet ik NAT, Network Address Translation ( = netwerkadres) op mijn routerpoorten gebruiken om de oproep op mijn smartphone te ontvangen?

Nee, het is niet nodig om NAT te gebruiken op je routerpoorten.

Kan ik de Door Entry voor HomeTouch app op een tablet gebruiken?

De app kan werken op een tablet, maar is ontworpen om de beste prestaties te bieden op een smartphone.

Hoeveel accounts kunnen aan mijn HomeTouch worden gekoppeld?

Maximum 20 accounts.

Hoeveel smartphones kunnen aan hetzelfde account worden gekoppeld?

Maximum 20 smartphones.

Kan ik hetzelfde account gebruiken op verschillende smartphones?

Ja, met een maximum van 20 smartphones en/of accounts.

Hoeveel HomeTouch kunnen de antwoordapparaatfunctie activeren?

De antwoordapparaatfunctie kan slechts op één apparaat worden geactiveerd.

Hoeveel HomeTouch kan ik bedienen met mijn account?

Je kan slechts één HomeTouch bedienen.

Kan ik vanuit de app elke video controleren die is opgenomen in het HomeTouch geheugen?

Ja, je kan dit doen door op het specifieke submenu te duwen onder het uitrolmenu linksboven in de app.

Hoe wordt de app geüpdatet?

De update moet worden bediend zoals alle andere apps op je smartphone.

Kan ik deursloten, activeringen, camera's,... toevoegen of een andere naam geven?

Ja, dit proces moet op HomeTouch worden uitgevoerd. Raadpleeg de installatiehandleiding van het apparaat voor meer informatie.

Hoe kan ik iemand uitnodigen om mijn installatie te bedienen?

Door te duwen op het specifieke submenu onder het uitrolmenu linksboven in de app.

Wat kan ik doen met de app?

Je kan een oproep beantwoorden, de deur openen en naar huis bellen.

Hoe kan ik mijn account verwijderen?

Je kan je account verwijderen via de app. Op het startscherm is er een knop "Account verwijderen". Door op deze knop te duwen, wordt de procedure voor het verwijderen van een account gestart.

Met welke besturingssystemen is de Door Entry for HomeTouch app compatibel?

Met IOS 9.3 of hoger en Android 4.1 of hoger.

Welke functies kan ik vanaf mijn apparaat bedienen?

Het is mogelijk om een oproep te ontvangen van de buitenpost, naar huis te bellen, de camera te activeren vanaf de buitenpost, de deur te ontgrendelen, elke actuator/slot te activeren die is geconfigureerd op de binnenpost en de videostream te bekijken van een extra camera die is geconfigureerd op de binnenpost.

Hoe weet ik of de Door Entry for HomeTouch app compatibel is met mijn smartphone?

In de Apple Store is de app altijd zichtbaar, maar tijdens de installatie geeft een pop-up blocker aan dat deze niet compatibel is met de gebruikte smartphone.
Op Google Play is de toepassing niet zichtbaar als de gebruikte smarpthone niet compatibel is.

Hoe kan ik HomeTouch aansluiten?

Je moet HomeTouch aansluiten met een 2-draads kabel voor parlofoon/videofoon, een domotica kabel, een extra voeding en indien je dat wenst, een UTP-kabel.

Hoe gebeurt de synchronisatie tussen MYHOMESERVER1 en HomeTouch?

Zij moeten op hetzelfde privé netwerk zijn aangesloten. Na de indienststelling gebeurt de synchronisatie automatisch.

Moet ik een extra voeding gebruiken?
Wat is de minimaal nodige verbindingssnelheid?

Uploaden 300 Kb/s. Downloaden 100 Kb/s.

Wat voor netwerk heb ik nodig in mijn huis?

Een 2,4 GHz 802.11 b/g/n wifi netwerk is vereist. Een zuiver 5 GHz wifi netwerk is niet compatibel. Het is ook mogelijk het apparaat met een LAN kabel aan te sluiten.

Moet ik een Ethernet kabel gebruiken voor de installatie?

Nee, het is niet verplicht, maar wel aanbevolen.

Kan HomeTouch worden aangesloten op een wifi repeater?
Hoe kan ik HomeTouch installeren?

Je kan kiezen uit 2 verschillende installatietypen:

 1. inbouwmontage met specifieke doos (ref. 3487)
 2. opbouwmontage met bijgeleverde beugel
Hoe plaats ik een object in het gedeelte 'Favorieten'?

Raak een object aan en houd het ingedrukt. Sleep vervolgens het object naar de gewenste positie en laat het los.

Hoe kan ik één of meer objecten uit het gedeelte 'Favorieten' verwijderen?

Raak een object aan, houd het ingedrukt en raak vervolgens het X-pictogram aan.

Waarvoor dient de zijknop?

Dit is een videofoonbediening: deur ontgrendelen (lang indrukken) of audio aan/uit (kort indrukken tijdens een gesprek).

Kan ik een algemene uitschakeling bedienen (verlichting, rolluiken en Nuvo)?

Je kan een pictogram aanraken om alle objecten in jouw huis uit te schakelen.

Wat kan ik zien in "Home status"?

Je kan bijvoorbeeld zien of er lichten aan of rolluiken open zijn, een audio Nuvo-speler (muziek of andere) afspeelt of een bediend stopcontact onder spanning staat.

Wat kan ik vinden in de "Thermoregulatie" zone?

Hier vind je de status van de thermoregulatie:

 • rode kleur: een zone van uw systeem moet worden verwarmd
 • blauwe kleur: een zone van uw systeem moet worden gekoeld
Wat betekent het pictogram "Naar buiten kijken"?

Deze functie wordt "auto-switching on/scrolling" genoemd. Het geeft je de mogelijkheid om de camera van de buitenpost weer te geven en de beelden van alle aangesloten camera's één na één weer te geven.

Waarom krijg ik een notificatie?

Omdat je een bericht op het antwoordapparaat hebt.

Wat is het antwoordapparaat?

Wanneer je jouw huis verlaat, kan je het antwoordapparaat activeren om alle gemiste oproepen op te slaan.

Wat voor soort "Favorieten" kan ik kiezen?

Elk object dat de installateur met MYHOMESERVER1 heeft gesynchroniseerd (videofooncamera, licht, rolluik, enz.).

Wanneer ik 5 favorieten toevoeg, waar is dan mijn pictogram "Toevoegen" (+)?

Blader omhoog en omlaag door de favorieten en je ziet het pictogram "Toevoegen" (+).

Hoeveel favorieten kan ik toevoegen?

Je kan maximaal 20 favorieten toevoegen.

Hoe voeg ik een favoriet toe?

Raak het pictogram "Toevoegen" (+) aan.

Wat zijn de belangrijkste zones in HomeTouch?

De belangrijkste zones zijn:

 • temperatuurcontrole
 • de status van de woning (domotica en audio)
Wat is de betekenis van de envelop op het scherm?

HomeTouch heeft een pushmelding.

Wat is de betekenis van het tandwiel op het scherm?

Het is een instellingsknop.

Welke functies zijn nog operationeel zonder netwerkverbinding?

Alle videofoonfuncties werken op het HomeTouch apparaat zelf. De app werkt niet zonder netwerkverbinding.

Kan HomeTouch goed werken wanneer aangesloten op het netwerk, maar zonder internetverbinding?

Alle videofoonfuncties werken op het HomeTouch apparaat zelf. De app werkt niet zonder internetverbinding.

Kan ik HomeTouch gebruiken zonder een account aan te maken?

Een account is vereist om HomeTouch te gebruiken via de app. Zonder account kan je alleen lokaal HomeTouch bedienen.

Wat kan ik vinden in de "Thermoregulatie" zone?

Hier vindt u de status van de thermoregulatie:

 • als de kleur rood is: een zone van uw systeem moet worden verwarmd
 • als de kleur blauw is: een zone van uw systeem moet worden gekoeld
Welke gegevens worden door BTicino verzameld en hoe worden deze verwerkt?

Bij het aanmaken van een account om de diensten op afstand te gebruiken, vraagt BTicino om persoonlijke gegevens zoals naam, voornaam, installatieadres en contactgegevens. Bij normaal gebruik van het product kunnen verschillende gegevens worden verzameld om de kwaliteit van het product en de service te verbeteren. Alle persoonlijke informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming.

Waar worden mijn persoonlijke gegevens opgeslagen?

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de BTicino cloud.

Zijn mijn gegevens beschermd terwijl de communicatie door de cloud gaat?

Gegevens die door de cloud gaan (bijvoorbeeld het op afstand afspelen van registraties van antwoordapparaten vanuit de app) worden versleuteld.

Is mijn HomeTouch compatibel met mijn bestaande parlo-/videofoon ?

HomeTouch is compatibel met 2-draads parlo-/videofoons. Oude analoge systemen moeten worden omgebouwd tot 2-draads parlo-/videofoons met een speciale interface.

Kan ik HomeTouch alleen als binnenpost gebruiken?
Kan ik HomeTouch alleen gebruiken als aanraakscherm in het MyHOME_Up systeem?
Wat kan ik bedienen met HomeTouch?

Je kan verlichting, rolluiken, 2-draads parlo-/videofoons, Nuvo spelers en temperatuurregeling bedienen.

Hoeveel HomeTouch toestellen kan ik in een appartement of unifamiliaal huis hebben?

Alleen voor parlo-/videofoons kunt u tot 20 HomeTouch toestellen gebruiken. Voor domotica gelieve de technische handleiding te lezen.

Is HomeTouch compatibel met My Home?

HomeTouch kan alleen worden geïnstalleerd op een MyHOME_Up systeem met MYHOMESERVER1 als gateway. Je moet controleren of jouw systeem compatibel is met MYHOMESERVER1.

Is HomeTouch compatibel met andere BTicino 2-draads parlo-/videofoons?

Ja, het is compatibel met alle 2-draads parlo-/videofoons van BTicino. Voor meer informatie, zie de technische handleiding.

Is HomeTouch compatibel met andere merken?

Nee, om HomeTouch te installeren, moet alle apparatuur van het merk BTicino zijn (2-draads technologie).

Kan ik een bestaande 2-draads BTicino-binnenpost vervangen?

Ja, je kan dit doen met behoud van de gehele installatie zoals deze is. Voeg gewoon een extra voeding toe (ref. 346020). Aansluitmethoden vind je in de technische fiches.

Maak een afspraak in de Concept Store

Komt u graag eens een kijkje nemen in onze concept store? Laat hieronder uw gegevens achter en wij contacteren u voor een vrijblijvende afspraak.