Lagere uitstoot en koolstofneutraliteit

Lagere uitstoot en koolstofneutraliteit

Legrand schakelt een versnelling hoger in de strijd tegen klimaatopwarming

Legrand, wereldwijd specialist in elektrische en digitale gebouwinfrastructuur, is zich volop bewust van de prangende klimaatproblematiek en wil dan ook versneld inzetten op de gevalideerde decarbonisering in het kader van de Science-based Targets van 2017. Vandaag stemt de groep haar klimaatstrategie af op het ambitieuze Akkoord van Parijs, dat de temperatuurstijging wereldwijd wil beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau en koolstofneutraliteit wil bereiken.

Benoît Coquart, algemeen directeur van de Legrand Group stelt: 'We onderschrijven al langer een strategie die de impact op het milieu en de klimaatopwarming wil indijken. Vandaag formuleren we echter een nieuwe ambitie die tot koolstofneutraliteit wil komen. We zijn vastberaden het voortouw te blijven nemen en mee te bouwen aan een samenleving die minder koolstof uitstoot (1) door de CO2 -voetafdruk van de groep drastisch te verkleinen, (2) onze bevoorradingsketen in die zin bij te sturen en (3) bij onze klanten energie-efficiënte gebouwoplossingen te blijven implementeren en promoten.'

Tegen 2050 wil Legrand haar netto uitstoot van broeikasgassen bannen uit alle bedrijfsactiviteiten. En dat om de wereldwijde opwarming tot 1,5°C te kunnen beperken. De weg naar die koolstofneutraliteit omvat volgende tussentijdse engagementen:

 • De acties om de uitstoot te verminderen opdrijven om in 2030 de in het kader van de Science-Based Targets gevalideerde decarbonisering te halen. En dat via:
  • een daling met gemiddeld 3 % per jaar in het energieverbruik op de bedrijfssites;
  • de implementering van energie-efficiënte oplossingen op de bedrijfssites;
  • het gebruik van hernieuwbare energie dankzij de productie of de aankoop van groene energie;
  • de overschakeling van het wagenpark op hybride of elektrische voertuigen;
  • een bijsturing van de bevoorradingsketen om de CO2-uitstoot te verlagen.
    
 • Naast die hierboven beschreven acties wil de groep meewerken aan projecten voor vrijwillige koolstofcompensatie die de restuitstoot van operationele activiteiten en van personeelsverplaatsingen moeten goedmaken. Vanaf 2022 wil de groep in haar perimeters koolstofneutraal zijn en zo op heel korte termijn bijdragen tot de wereldwijde verlaging van de CO2-uitstoot.

Bij de verdere uitbouw en implementering van haar aanbod wil Legrand trouwens de uitstoot van broeikasgassen in residentiële en tertiaire gebouwen verlagen, met name in het kader van het geconnecteerde-productengamma Eliot. Op die manier hielp de groep haar klanten sinds 2014 een uitstoot van 7 miljoen ton CO2 vermijden. Tegen eind 2021 wordt gemikt op 12 miljoen ton vermeden uitstoot.

Die ambitieuze doelstellingen, gestoeld op een verregaand actieplan binnen de hele groep, tonen eens te meer aan dat Legrand actief aan de energieoverstap wil meewerken.


1 Voor de scopes 1, 2 & 3
2 Deze doelstelling heeft betrekking op de scopes 1 & 2, op zakenreizen en op de dagelijkse personeelsverplaatsingen (deel van scope 3), zoals gedefinieerd in het GHG Protocol.