Corona update

Corona update

Covid-19

Momenteel maken wij een ongekende gezondheidscrisis door met Covid-19. Legrand neemt dit zeer ernstig. Onze topprioriteit is de gezondheid en het welzijn van onze klanten, partners, medewerkers en alle burgers. We volgen hiervoor de richtlijnen van de overheid op de voet.

Productie & distributie

Aangezien de hinder geografisch uitbreidt en alsmaar langer duurt, kan dit van invloed zijn op onze leverings- en productievestigingen en daardoor zelfs op de kwaliteit van onze ienstverlening. Onze teams stellen alles in het werk om u op de hoogte te houden van elke mogelijke impact die deze situatie op u zou kunnen hebben, en blijven hiervoor tot uw dienst.

Hoe kunt u contact met ons opnemen

Deze situatie dwingt ons echter om thuiswerken maximaal te stimuleren. Daarom het vriendelijke verzoek om vanaf nu de communicatie met onze binnendienst medewerkers zoveel mogelijk via e-mail te laten verlopen.

Op de diverse afdelingen is dit momenteel de beste wijze van communiceren en samenwerken waardoor wij in staat zijn om uw vraag snel in behandeling te nemen.

Hier vindt u ter verduidelijking de belangrijke mailadressen:

  • Voor vragen over uw orders, prijzen en levertijden (BE): orders.be@legrandgroup.be
  • Voor uw technische vragen (BE): technicalsupport.be@legrandgroup.be
  • Voor vragen over offertes (BE): calculation@legrandgroup.be